Jdi na obsah Jdi na menu
 


 HISTORIE MIŘETICKÉHO FOTBALU :      

 

 

     Fotbalová soutěž se v Miřeticích začala hrát v roce 1968, a to trvalo zhruba do roku 1974. Pak byla tato činnost na sedm let přerušena, ale od roku 1981 se soutěž začala hrát znovu. Nejprve to bylo ve čtvrté třídě. Pak jsme postoupili o soutěž víš do třetí a po sléze v roce 1991 se nám podařilo postoupit do druhé třídy, kde jsme kopali nepřetržitě čtyři roky. Potom opět nastala generační krize a jetě daleko větší vyvstala s tím, že jsme ztratili hřitě. Dva roky jsme tak museli hrát všechny utkání venku. Z tohoto důvodu jsme se museli s druhou třídou rozloučit.

       Již v této době jsme ale pracovali na tom, abychom sehnali na hřitě jiný pozemek, protože ten starý byl restituován a s místním majitelem nebylo možné se nikterak dohodnout. Tady však patří dík bývalému majiteli současného pozemku hřitě panu Jakoubkovi, který projevil vstřícné jednání o výměně za jiný pozemek a umožnil tak zahájení výstavby. Na tu se nám nakonec podařilo získat peníze přes svaz Sokolů ČSTV akcí Zelený trávník. To byla dotace, na níž jsme vyhráli konkurz v okresní a krajské soutěži a tím pádam jsme obdrželi 340 000 korun, které jsme mohli využít na výstavbu. Samozřejmě, že tato částka sama o sobě nestačila, take jsme spolupracovali i s Obecním úřadem Miřetice a se sponzory, kteří rovněž dopomohli k tomu, že dnes můžeme hrát na vlastním hřišti.

Slavnostní otevření nového hřiště 2.srpna 1998

     V neděli odpoledne bylo více než dvouleté snažení Miřetických korunováno úspěchem - slavnostním otevřením krásného nového a moderního hřitě, které této obci tolik chybělo. Celou akci, na kterou byli pozváni i zástupci okolních obcí, fotbalových oddílů a sekretář Okresního fotbalového svazu Benešov Stanislav Furst, zahájil projevem, dnes již bývalý, starosta Miřetic Josef Vogl, v něm mimo jiné uvedl: Je tomu letos právě třicet let, kdy se na tomto místě v Miřeticích začal hrát fotbal v rámci soutěží okresu Benešova. Při této příleitosti nelze nevzpomenout na dnes již zesnulého Frantika Lejčka, který byl hlavním iniciátorem, trenérem, správcem hřitě a vlastně vším, co bylo tehdy pro fotbal zapotřebí. Častokrát i na svoje náklady zajišťoval přepravu hráčů a dalíšch věcí. Za dobu třiceti let se zde vystřídalo mnoho hráčů, kteří přispěli k dobrému jménu fotbalu v Miřeticích. Timito začínajícími byli fotbalisté z Miřetic, Nakvasovic, Jeníkova, Boliny, Mnichovic, Keblova a dalích okolních obcí.

      Na závěr starosta poděkoval i zástupcům fotbalového svazu z Benešova a také vedení fotbalového svazu v Praze. Přesto však uvedl, že hlavní podíl realizace tohoto díla spočíval na obecním zastupitelstvu, členech Sokola a jeho vedení, za co jim rovně poděkoval a zároveň vyslovil přání, aby nové miřetické zařízení vždy sloužilo ku prospěchu zdraví a zábavy a aby veškeré zápolení na tomto hřiti probíhalo v rovině fair play.